Khách hàng có nhu cầu vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, đất, nhà dự án tại MBBank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 7,7%/năm áp dụng trong 6 tháng đầu, đối với các khoản vay từ 24 tháng trở lên.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) vừa công bố sản phẩm tín dụng mới “Cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà, đất” và “Cho vay mua nhà, đất dự án” với mức cho vay tối đa lên tới 90% nhu cầu vốn và lãi suất từ 7,7%/năm.
MBBank cho vay mua, xây sửa nhà lãi suất từ 7,7%/năm

Theo đó, các khách hàng có nhu cầu vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, đất, nhà dự án tại MBBank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 7,7%/năm áp dụng trong 6 tháng đầu, đối với các khoản vay từ 24 tháng trở lên; Hoặc mức lãi suất 8,5% áp dụng trong 12 tháng đầu dành cho các khoản vay có thời gian vay từ 3 năm trở lên.

MBBank cũng cho vay đến 90% nhu cầu vay vốn của khách hàng với các mục đích: Mua nhà, đất và/ hoặc xây dựng, sửa chữa nhà và trang bị nội thất để ở hoặc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; mua/nhận chuyển nhượng nhà dự án, thuê/thuê mua nhà dự án và xây dựng/sửa chữa và hoàn thiện nhà dự án (bao gồm/không bao gồm trang bị nội thất). Khách hàng được lựa chọn thời gian vay vốn phù hợp với thời gian vay tối đa từ 180 đến 240 tháng tùy theo mục đích vay cụ thể.

Quang Hưng / baoxaydung.com.vn
 
Top